Obszary działalności

Polska Akademia Jeździecka

Polska Akademia Jeździecka jako Narodowy projekt wspierania rozwoju i promocji jeździectwa (sportowego i amatorskiego), hodowli koni sportowych oraz rekreacyjnych pełniąca następujące role:

 • Koordynator programów i działań w zakresie jeździectwa powszechnego, sportowego, amatorskiego oraz turystyki konnej
 • Popularyzator rozwoju kultury fizycznej
 • Realizator programów sponsoringowych i wspieranie uzdolnionych jeźdzców
 • Zaplecze naukowe i eksperckie
 • Centrum badań i informacji w zakresie użytkowania koni w celach sportowych, rekreacyjnych, turystycznych, terapeutycznych i profilaktycznych

Jeździectwo Powszechne

 • Wszelkie podejmowane działania związane i kojarzone z końmi, w tym:
  • Sport kwalifikowany
  • Sport powszechny
  • Jazdy rekreacyjne
  • Turystyka
  • Profilaktyka zdrowotna
  • Rehabilitacja
 • Misja narodowa
 • Rozwój potencjału i różnorodności w budowaniu silnej marki jakim jest polskie jeździectwo i turystyka konna
 • Krzewienie pamięci, tradycji i historii jeździectwa polskiego

Cele Polskiej Akademii Jeździeckiej

Cele Polskiej Akademii Jeździeckiej
 • Popularization of physical education
 • Development of equestrianism
 • Identification and support of talented riders
 • Increasing the number of rider
 • Training and research increasing the quality of Polish horsemanship
 • Education and promotion of best practices
 • Horseback riding as a product

Obszary działalności

Obszary działalności

Edukacja

 • Wyszukiwanie i rozwijanie młodych talentów (fundusz stypendialny)
 • Rozwój sekcji jeździectwa w ramach szkolnych i uniwersyteckich klubów sportowych
 • Programy typu mistrz-uczeń
 • Wdrażanie programu WF na koniach
 • Materiały edukacyjne dla szkół i ośrodków jeździeckich
 • Lekcje w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
 • Promowanie świadomego jeździectwa, ze szczególnym naciskiem na bezpieczeństwo obcowania z końmi

Szkolenia i kursy zawodowe

 • Krajowe i zagraniczne konsultacje i szkolenia z wybitnymi trenerami i zawodnikami
 • Współpraca z ośrodkami zagranicznymi
 • Rozwój kompetencji pedagogicznych i językowych u instruktorów i trenerów
 • Podnoszenie kwalifikacji zawodowych
 • Tworzenie i sieciowanie produktu turystki konnej
 • Tworzenie i wdrażanie programów dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (osoby starsze, osoby uzależnione, niepełnosprawne intelektualnie)

Konsolidacja środowiska jeździeckiego

 • Reprezentacja środowiska branżowego m.in. trenerzy, zawodnicy, instruktorzy, amatorzy, sędziowie, weterynarze, kowale, rymarze, budowniczy parkurów, fizjoterapeuci, grupy rekonstrukcyjne i pokazowe, fotoreporterzy, sklepy, agencje i biura turystyczne, portale internetowe, wydawnictwa
 • Wspólna oferta dla ośrodków, stajni, klubów, szkółek jeździeckich, miejsc użytkowania koni
 • Tworzenie wspólnych inicjatyw z organizacjami zawodowymi użytkującymi konie

Centrum Badawczo - Rozwojowe

 • Realizacja projektów badawczych pod kątem wpływających na zwiększenie aktywności fizycznej dzieci i młodzieży
 • Opracowaniem programu rozwoju produktu jeździeckiego jako możliwość zwiększenia ruchu turystycznego i promowania turystyki familijnej, edukacyjnej i prozdrowotnej
 • Realizacja innowacyjnych projektów badawczych związanych z ruchem konia, jego żywieniem i użytkowaniem (sport kwalifikowany i rekreacja)
 • Utworzenie modelu zarządzania i monitorowania hodowli oraz użytkowania koni w Polsce
 • Statystyka, bioróżnorodność jako pełne spectrum rodowodowe, genetyka molekularna i populacyjna
 • Opracowanie i analizy big data (wyniki sportowe i hodowlane)
 • Badania i analizy konnego rynku turystycznego

Promocja

 • Promocja polskiego jeździectwa i zwiększanie jego konkurencyjności na arenie międzynarodowej
 • Prowadzenie ogólnopolskich akcji promocyjnych w zakresie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej
 • Wspieranie i popularyzacja zawodów towarzyskich, amatorskich i masowych imprez z udziałem koni
 • Tworzenie i udział w programach radiowo-telewizyjnych
 • Tworzenie filmów i reportaży
 • Przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych i reklamowych
 • Udział w targach, zawodach i imprezach jeździeckich
 • Popularyzacja ofert turystycznych dla rynku krajowego i zagranicznego

Partnerzy

Partnerzy

Instrumenty finansowania

Instrumenty finansowania
 • Rural Area Development Program
 • County Employment Office
 • Regional and National Operational Programs
 • Partners and Sponsors
 • Goverment and Municipal administration
 • Business institutions
 • EU Funds
 • Own sources