RODO/GDPR

Following the introduction of the EU General Data Protection Regulation (GDPR, or RODO in Polish) the Polish Equestrian Academy, as data administrator, has adopted a Privacy Protection Policy to comply with EU standards and protect personal data of parties and individuals in contact with the Academy.

For more information please contact: sekretariat@paj.com.pl.

RODO/GDPR

Polityka Ochrony Prywatności

  1. Administratorem danych osobowych podawanych przez klientów w ramach organizowanych inicjatyw jest Polską Akademię Jeździecką, z siedzibą w Warszawie, ul. Dąbrowskiego 1/7, Numer identyfikacyjny KRS 0000680064, NIP 5213783170
  2. Dane osobowe Klientów będących osobami fizycznymi będą przetwarzane przez administratora danych osobowych w celu określonym w pkt 4 poniżej. Przetwarzanie zbieranych danych będzie się odbywać zgodnie z przepisami ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Podanie przez Klientów będących osobami fizycznymi swoich danych osobowych jest dobrowolne. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ww. zakresach odbywa się oddzielnie i jest dobrowolne.
  3. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych. Zgodnie z powyższą Ustawą Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikowania oraz żądania ich usunięcia. W tym celu należy skorzystać z zakładki Kontakt.
  4. W trakcie udziału w organizowanych inicjatywach przez Akademię podawane są następujące dane osobowe: imię i nazwisko, adres e-mail, numer licencji, nazwa klubu jeździeckiego. Dane te są niezbędne do skorzystania z naszych usług i mogą być przetwarzane w calu ewidencji uczestników..
  5. W przypadku realizacji prawa odstąpienia od umowy, Klient może podać numer rachunku bankowego do zwrotu środków.
  6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom do celów marketingowych. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
  7. Podczas korzystania ze strony internetowej zbierane są od użytkowników anonimowe dane statystyczne, dotyczące sposobu korzystania ze strony oraz częstotliwości i charakteru odwiedzin. Dane zbierane są w celu ulepszenia strony pod względem wygody użycia, użyteczności oraz zamieszczonych treści. Dane nie podlegają profilowaniu.
  8. Sprzedawca stosuje pliki „cookie”, które ułatwiają składanie i obsługę zamówień. Pliki cookie nie zawierają danych identyfikujących tożsamość Klienta. Nie są również szkodliwe dla urządzenia, z którego korzysta Klient, nie zmieniają jego ustawień ani ustawień zainstalowanego na nim oprogramowania.
  9. Korzystając z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień przeglądarki, Klient wyraża zgodę na stosowanie plików cookie zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.
  10. W przypadku naruszenia przepisów ustawy RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO).

Pragniemy, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zrozumiały i przejrzysty. W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w załączniku.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe danych jest Polska Akademia Jeździecka z siedzibą w Warszawa 02-558, Dąbrowskiego 1/7, e-mail: sekretariat@paj.com.pl

Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych:

Napisz do sekretariatu na adres sekretariat@paj.com.pl